De klant centraal

De landelijke energiesector (zowel netwerkbedrijven als energieleveranciers) is onder de naam ‘Stroomopwaarts’ een uitgebreid programma gestart om te komen tot een beter werkend marktmodel voor het kleinverbruiksegment. Het programma kent een aantal pijlers waarmee de verbetering wordt gerealiseerd, waaronder het capaciteitstarief, een verplicht leveranciersmodel en de slimme meter. Het project ‘Stroomopwaarts’ wordt naar verwachting opgeleverd per 1 april 2013. Om deze oplevering mede mogelijk te maken, zet De Graaf business zich in op verschillende gebieden.

Data-analyse en projectvoorstellen

Door het project ‘Stroomopwaarts’ verandert een aantal zaken, waardoor onbelangrijke onderwerpen nu ineens van (groot) belang blijken te zijn. Om deze onderwerpen boven water te krijgen, worden er schoningsacties uitgevoerd op de datasystemen. De Graaf business richt zich onder andere op de analyse die aan deze schoningsacties voorafgaat: welke gevolgen hebben administratieve achterstanden en onjuistheden voor de klant en hoe kunnen deze voorkomen worden? Op basis van de uitkomsten van deze analyses schrijft De Graaf business projectvoorstellen die dienen als uitgangspunt voor het project.

Goede samenwerking

Ontdek de mogelijkheden van De Graaf business