Projectmanagement: het delen van kennis en ervaring

Geen bedrijf ontkomt tegenwoordig meer aan projectmatig werken. Dit vergt een andere mindset van de betrokkenen, maar ook van de rest van de organisatie. Een project kent, in tegenstelling tot de reguliere business, immers een begin en een eind. Toch is het belangrijk dat de hele organisatie kennis heeft van lopende projecten. Vanuit de projectorganisatie kunnen bijvoorbeeld vragen aan de business gesteld worden. Ook kan het voorkomen dat elders in de organisatie projecten geïnitieerd worden die lopende projecten overlappen. Het delen van opgedane kennis en ervaring met de reguliere business kan in dergelijke situaties bijzonder interessant, complementair, zijn.

Het projectmanagement van De Graaf business

De Graaf business heeft op het gebied van projectmanagement veel ervaring in huis, zowel ondersteunend als in het leiden van projecten. De Graaf business voorziet, onderkent en vertaalt de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen en voert deze oplossingen desgewenst in. Het betrekken van de teams, teammanagement en eventueel seniors van de afdelingen in projecten is hierbij zeker het overwegen waard. Waar dat kan, wordt gebruikgemaakt van kennis en kunde binnen uw eigen organisatie. Op deze wijze wordt uw organisatie proactief betrokken bij het project en is het eenvoudiger draagvlak en commitment te krijgen tijdens en na het project.

Ga verder met De Graaf business

Andere diensten van De Graaf business